CBCT

Dento-alveoláris sebészet, Implantológia, Orthodoncia, Parodontológia, Endodoncia, Traumatológia, maxillofaciális sebészet, képalkotás Cone Beam CT-vel, hagyományos képalkotással, medical CT, CBCT, NewTom Dental, dental, mobilröntgen, röntgen, Nomad, ADX4000, DX3000, webdent 3D képalkotás, NewTom Cone Beam Ct, NewTom 3G, NewTom VG, fog, fogak, fogászat, fogorvos, imlantátum, implantátumok, beültetések, Canalis mandibulae, bölcsességfog, fül orr gégészet, Orthodonciai tanulmányok, Orthodonciai felvételek, 3D, TMI, klinikai tanulmányok, Mindent 69 bt, rendelő, fogászati rendelő, fogorvosi rendelő, hordozható berendezések, sugárvédelem

A képalkotás elve Cone Beam CT-vel

CBCT

A felvételezés (szkennelés) során a sugárforrás és az érzékelő a páciens feje körül körbefordulva készít felvételeket. Ezekből a felvételekből a szoftver axiális szeletek sorozatát hozza létre (primer rekonstrukció), amelyek összessége gyakorlatilag a páciens teljes térbeli leképezését tartalmazza. Ebből az adathalmazból szoftver segítségével állíthatjuk elő azokat a felvételeket, amelyeket a diagnosztikában használunk.

CBCT CBCT CBCT CBCT
Előnyök a hagyományos képalkotással szemben

A hagyományos panoráma felvételek értékelése során figyelembe kell venni a magnifikációt és a torzítást. A magnifikáció önmagában még nem jelentene problémát, ha ismerjük az arányát. A fő gond abból adódik, hogy a magnifikáció nem egyenletes a kép különböző területein (ebből adódik a torzítás), ráadásul gyártmánytól függően változik. Mindemellett minden anatómiai képlet, ami a sugárforrás és az érzékelő közé esik, rávetül a képre, ezért egyes részletek nem láthatók, a kontúrok pedig elmosódottak lehetnek. A rávetülések, valamint a szkeletális asszimetria nagymértékben megnehezíti a hagyományos cephalometriás felvételek értékelését is.

CBCT

A Cone Beam CT-vel az egyes struktúrák külön-külön, rávetülések nélkül, több irányból is megjeleníthetők. Például oldalirányból vizsgálható az ízületi fej, anélkül, hogy az ellenoldali kondilus (vagy bármi más) rávetülne. Torzítással nem kell számolni, a képek 1:1 méretarányából adódóan pedig pontos mérések végezhetők. Rétegfelvételeket állíthatunk elő sagittális, frontális és axiális nézetben, valamint 3D rekonstrukciót készíthetünk, mindemellett nemcsak a csont mennyiségéről, de a minőségéről is kapunk információt.

Előnyök a medical CT-vel szemben

A hagyományos medical CT felvételekkel jelentős dózis érte a pácienst. Cone Beam CT-t használva ennek körülbelül 1%-a, ami nagyságrendileg már megegyezik a fogászatban eddig használt, hagyományos képalkotó eljárások sugárterhelésével. A szkennelés CT-vel perceket vesz igénybe, míg CBCT-vel 20-40 másodpercet, ráadásul a rekonstrukciós idő is rövidebb. A CBCT-k szoftvere kifejezetten maxillo-faciális felhasználásra készült, kezelése egyszerű. A Cone Beam CT-k helyigénye kisebb, üzemben tartása olcsóbb, áruk pedig már magánpraxisok számára is elérhető.

Copyright 2008 www.cbct.hu